OPTIDEE CATALOGUS

Catalogus, Aanbiedingen...

klik hier

Colofon


Optidee Marketing GmbH
Enschedestr. 13-15
D- 48529 Nordhorn
Duitsland
Tel     : +49 (0) 5921 - 8227 0
Fax    : +49 (0) 5921 - 8227 18
e-mail  : service@optidee.com

Postadres voor Nederland:
Postbus 111
7570 AC  Oldenzaal

Bedrijfsleiding:
Dieter Tien, Nicole Carlin

Belastingnummer: 55/202/29682
BTW nummer: DE 246394319
Handelsregisternummer 131889
Registratie bij het kantongerecht in Osnabrück

 

Disclaimer - Juridische kennisgevingen

1. Beperking van de aansprakelijkheid

De content van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde content. Het gebruik van de content van de website is voor eigen risico van de gebruiker. Bijdragen met vermelding van de naam van de auteur geven de mening van de desbetreffende auteur weer en niet die van de aanbieder. Het gebruik van de website van de aanbieder leidt niet tot een contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

2. Externe Links

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). De exploitanten ervan zijn verantwoordelijke voor deze websites. Toen de verbinding via de externe links voor de eerste keer werd gelegd, heeft de aanbieder de content van de websites gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment werden geen overtredingen gevonden. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en content van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de content achter de verwijzing of links van de aanbieder is. Een permanente controle van de externe links kan zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen niet van de aanbieder worden verwacht. Bij kennisneming van wetsovertredingen zullen deze externe links direct worden verwijderd.

3. Auteurs- en aanverwante rechten

De op deze website gepubliceerde content is onderworpen aan het Duitse auteurs- en intellectueel eigendomsrecht. Voor elk gebruik dat niet door het Duitse auteurs- en intellectueel eigendomsrecht is toegestaan, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de betreffende rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, vertalen, opslaan, verwerken en weergeven van content in databases of andere elektronische media en systemen. Content en rechten van derden worden daarbij als zodanig aangemerkt. De ongeoorloofde reproductie of distributie van afzonderlijke content of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is uitsluitend met schriftelijke toestemming toegestaan.

4. Gegevensbescherming

Verklaring gegevensbescherming

Wij, Optidee Marketing GmbH, Enschedestr.9-15, D-48529 Nordhorn, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus en houden ons strikt aan de regels van de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden op deze website uitsluitend voor technische doeleinden verzameld. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden verkocht of om andere redenen aan derden worden doorgegeven.

De volgende verklaring geeft u een overzicht van de manier waarop wij deze bescherming waarborgen en welke soort gegevens voor welk doel worden verzameld.

Door het invullen en indienen van een webformulier voor het verkrijgen van informatie of om contact op te nemen geeft de belanghebbende persoonsgegevens door aan Optidee Marketing GmbH.

Optidee Marketing GmbH gebruikt de door de belanghebbende doorgegeven gegevens (bv. geslacht, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, bankrekening, IP-adres) conform de bepalingen van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens. In dit verband verzamelt, verwerkt en slaat Optidee Marketing GmbH uitsluitend die gegevens op, die de belanghebbende in het formulier heeft verstrekt en stelt Optidee in het bijzonder geen gedragsprofielen van gebruikers op.

Optidee Marketing GmbH gebruikt de gegevens van de belanghebbende om met de belanghebbende zelf contact op te nemen, telefonisch, per e-mail, persoonlijk of via de traditionele post met het oog op direct marketing, voor het versturen van verdere informatie, ter behandeling van aanvragen van de belanghebbende en voor het doen van een offerte.

Gegevensverwerking op deze website

Optidee Marketing GmbH verzamelt en slaat automatisch op haar server informatie op van logbestanden die uw browser aan ons stuurt. Dit zijn:

Browsertype/ -versie
gebruikt besturingssysteem
referrer-URL (eerder bezochte site)
hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres)
tijdstip van de serveraanvraag.

Deze gegevens kunnen door Optidee Marketing GmbH niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengebracht en de gegevens worden bovendien na een statistische analyse gewist.

Cookies

De website gebruikt op meerdere plaatsen zogenaamde cookies. Deze dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen door uw browser. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde „session-cookies“. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen.

Recht op informatie

U heeft te allen tijde recht op informatie over de gegevens die met betrekking tot uw persoon zijn opgeslagen, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking. Informatie over de opgeslagen gegevens wordt gegeven door de medewerker gegevensbescherming van Optidee Marketing GmbH via service@optidee.com.

Aanvullende informatie

Daarom zullen we u te allen tijde rekenschap geven van de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft die niet in deze verklaring gegevensbescherming konden worden beantwoord of als u over een bepaald punt meer informatie wenst, kunt u zich altijd wenden tot de medewerker gegevensbescherming van Optidee Marketing GmbH via service@optidee.com.

5. Bijzondere gebruiksvoorwaarden

Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van bovengenoemde paragrafen 1. t/m 4., wordt dit expliciet aangegeven op de betreffende plek. In dat geval zijn in ieder geval de specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing.